Veľký Grob - Pri Podháji (15 voľných pozemkov)

Ponúkame Vám atraktívne pozemky v obci Veľký Grob, ktorá sa nachádza len 10 km od Senca a 25 km od Bratislavy, čo Vám zaručí rýchlu dostupnosť do práce, možnosť navštevovať AquaPark Senec, kde si na svoje prídu hlavne Vaše deti. Stavebné pozemky vo Veľkom Grobe o rozlohe 599 až 948 m2 sú vhodné pre rodiny s deťmi aj pre jednotlivcov, či pre staršie páry, ktoré si chcú vychutnať život v tichej lokalite.

Vybavenie stavebných pozemkov:

- všetky inžinierske siete a príjazdové cesty

- možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

  • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
  • dodržať výškovú reguláciu objektov – rodinný dom samostatne stojaci – max. 2 nadzemné podlažie a podkrovie
  • podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku
  • podiel zelene nesmie pri samostatne stojacich rodinných domoch klesnúť pod 60% z celkovej výmery pozemku
  • pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 6 m od hranice pozemku, susediacej s prístupovou komunikáciou, 3 m od hranice pozemku ak pozemok leží od hranice pozemku ak pozemok leží na okraji zóny, medzi rodinnými domami dodržať priestor široký minimálne 7 m, pričom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 2 m z južnej strany 5 m zo severnej strany spoločnej hranice, samostatne stojaca garáž musí byť minimálne 1 m od bočnej hranice pozemku a 6 m od zadnej hranice pozemku.

Presná poloha na mape.

Rozloha Cena Cena / m² Stav
stavebný pozemok č.01864 m²47.520,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.03712 m²39.160,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.04599 m²32.945,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.09706 m²38.830,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.17821 m²45.155,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.18778 m²42.790,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.19753 m²41.415,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.20726 m²39.930,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.21669 m²36.795,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.22645 m²35.475,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.23635 m²34.925,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.24628 m²34.540,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.25619 m²34.045,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.39750 m²41.250,-EUR55,-€/m²Voľný
stavebný pozemok č.47948 m²52.140,-EUR55,-€/m²Voľný