Réca (18 voľných pozemkov)

Ponúkame Vám stavebné pozemky v novej lokalite obce Réca, 4 km od AquaParku Senec a 600 m od Slnečných jazier v Senci. Už z lokality vyplýva, že tu bude krásne a tiché bývanie s dostupnosťou okresného mesta a jeho všetkými službami vrátane škôl, materských škôl, športových a rekreačných zariadení, kultúry a obchodov. Stavebné pozemky o rozlohe 626 až 1082 m2 a minimálnej šírke 19 m, sú vhodné pre rodiny s deťmi, ale aj jednotlivcov, prípadne staršie páry túžiace po kľudnom stavebnom pozemku.

Vybavenie stavebných pozemkov:

- všetky inžinierske siete a príjazdové cesty

- možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

  • maximálne jedno nadzemné podlažie + podkrovie, zastrešenie domov sa odporúča sedlovými, resp. valbovými strechami so sklonom max. 45
  • podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku, podiel zelene nesmie klesnúť pod 65% z celkovej výmery pozemkov
  • pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 6 m od hranice pozemku, zadná stavebná čiara je 3 m od susedných pozemkov. Vzdialenosť od hraníc susedného pozemku je 3 m, resp. 4 m tak, aby minimálne vzdialenosť rodinných domov bola 7 m. V prípade stavby samostatnej garáže môže byť táto vzdialenosť 1 m od hranice susedného pozemku

Presná poloha na mape.

Rozloha Cena Cena / m² Stav
Stavebný pozemok č.01889 m²57.785,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.02697 m²45.305,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.03637 m²41.405,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.05660 m²42.900,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.06652 m²42.380,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.07643 m²41.795,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.08638 m²41.470,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.10686 m²44.590,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.11802 m²52.130,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.19852 m²55.380,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.201082 m²70.330,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.25909 m²59.085,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.26907 m²58.955,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.35778 m²50.570,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.38653 m²42.445,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.39685 m²44.525,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.40687 m²44.655,-EUR65,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.43809 m²52.585,-EUR65,-€/m²Voľný