Macov (47 voľných pozemkov)

Stavebné pozemky v obci Macov, tichá lokalita. Pozemkový projekt pozostáva zo 65 stavebných pozemkov pre rodinné domy vo výmere od 700m2 do 1300m2. Ide o druhú etapu úspešného projektu. Pozemky sú vhodné na individuálnu výstavbu. V prípade záujmu možnosť kúpy domu "na kľúč". Ulica je orientovaná v smere V-Z. Rodinné domy sú uvažované ako jednopodlažné a dvojpodlažné s valbovými a sedlovými strechami. Skupina rodinných domov je prirodzene rozdelená prechodnou obojsmernou komunikáciou na dva bloky, čo dodáva lokalite komfort a aj odstup parciel a domov od seba. Medzi prednosti ponuky patrí vlastná rekreačná záhrada, príjemné prírodné prostredie, nízkopodlažná forma zástavby, bývanie na novej ulici, väčšie súkromie a cena rodinných domov porovnateľná s väčším bytom v meste.

FUNKČNÉ ČLENENIE
V návrhu sú uvažované rôzne typy rodinných domov z typového katalógu rodinných domov alebo individuálne riešené projekty. Výmera podlahovej plochy rodinných domov je bežne od 120 do 250 m2. Kvalitu bývania zvyšuje rekreačná záhradka za domom, s terasou prístupnou z obývacej izby alebo jedálne a parkovisko alebo garáž pri dome na vlastnom pozemku.

LOKALITA

Pekné a tiché prostredie. Podstatou návrhu je tvorba kvalitného životného prostredia, čo je zabezpečené už samotnou koncepciou zástavby. V areáli sa uvažuje aj s vlastnou zeleňou. Výmery pozemkov dávajú predpoklady na dobré preslnenie.

Vybavenie stavebných pozemkov:

- všetky inžinierske siete a príjazdové cesty vrátane osvetlenia vybudované (okrem plynu)

možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.


Rozloha Cena Cena / m² Stav
Parcela č. A2806 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. A3805 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. A4805 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. A5806 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. A6805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. A7806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. A8805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. A9805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. A10806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. A11805 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. A13805 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. A14805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. A151257 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. B2716 m²21.409,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B3715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B5715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B6716 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. B7715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B8714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B9715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B10715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B11715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B12715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B13714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B14711 m²21.260,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. B15899 m²26.881,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. C1855 m²25.565,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D1896 m²Cena neuvedenáRezervované
Parcela č. D2714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D3714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D4714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D5714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D6714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D7714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D8715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D9715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D10715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D11715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D12715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D13714 m²21.350,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D14715 m²21.380,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D15712 m²21.290,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. D16807 m²24.130,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E6806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E7804 m²24.040,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E8805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E9805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E10805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E11806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E12805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E13805 m²24.070,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E14806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E15806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E16806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E17806 m²24.100,-EUR30,-€/m²Voľný
Parcela č. E18933 m²27.897,-EUR30,-€/m²Voľný