Limbach - Nad Pivnicou (10 voľných pozemkov)

Pripravili sme pre Vás atraktívne stavebné pozemky pre rodinné domy v obci Limbach. Stavebné pozemky sú orientované na juhovýchod, obklopené lesmi Malých Karpát a nádhernými vinicami. Ide o novobudovanú lokalitu s nádherným výhľadom a čistým vzduchom. Stavebné pozemky o veľkosti približne 1100 m2 majú výbornú polohu a preto sú predurčené k bývaniu mladých rodín s deťmi.

Vybavenie stavebných pozemkov v Limbachu:

- všetky inžinierske siete a príjazdové cesty

- možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

  • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných pozemkoch rodinných domov
  • dodržať výškovú reguláciu objektov – rodinný dom samostatne stojaci – max. 2 nadzemné podlažie a podkrovie
  • podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku
  • podiel zelene nesmie pri samostatne stojacich rodinných domoch klesnúť pod 60% z celkovej výmery pozemku
  • pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 6 m od hranice pozemku, susediacej s prístupovou komunikáciou, 3 m od hranice pozemku ak pozemok leží od hranice pozemku ak pozemok leží na okraji zóny, medzi rodinnými domami dodržať priestor široký minimálne 7 m, pričom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 3 m z južnej strany 4m zo severnej strany spoločnej hranice, samostatne stojaca garáž musí byť minimálne 2 m od bočnej hranice pozemku a 6 m od zadnej hranice pozemku.
  • a 4 m od hranice pozemku susediacej s prístupovou komunikáciou
  • ploty umiestňovať min 1 m od hranice pozemku susediacej s prístupovou komunikáciou tak aby vznikol rovnobežne s cestou zelený pás.

Presná poloha na mape.

Rozloha Cena Cena / m² Stav
Stavebný pozemok č.291201 m²158.532,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.301084 m²143.088,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.311063 m²140.316,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.321282 m²169.224,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.331670 m²220.440,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.391190 m²157.080,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.401124 m²148.368,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.411134 m²149.688,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.431323 m²174.636,-EUR132,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.481309 m²172.788,-EUR132,-€/m²Voľný