Limbach - Machergut II. (4 voľné pozemky)

Ponákame Vám atraktívne stavebné pozemky v obci Limbach. Stavebné pozemky sú južne orientované, obklopené lesmi Malých Karpát a vinicami. Stavebné pozemky o veľkosti približne 1000 m2 majú výbornú polohu a preto sú predurčené k bývaniu rodín s deťmi.

Vybavenie stavebných pozemkov v Limbachu:

- všetky inžinierske siete a príjazdové cesty

- možnosť výberu projektu z celkového množstva približne 846 projektových riešení rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.

Zásady funkčného využitia pozemkov a urbanisticko – architektonické zásady:

  • odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť na vlastných stavebných pozemkoch rodinných domov
  • dodržať výškovú reguláciu objektov – rodinný dom samostatne stojaci – max. 2 nadzemné podlažie a podkrovie
  • podiel zastavaných plôch pri samostatne stojacich rodinných domoch nesmie prekročiť 25% z celkovej výmery pozemku
  • podiel zelene nesmie pri samostatne stojacich rodinných domoch klesnúť pod 60% z celkovej výmery stavebného pozemku
  • pri osadzovaní stavieb (odstupy hraníc pozemkov) umiestňovať priečelie rodinných domoch 6 m od hranice pozemku, susediacej s prístupovou komunikáciou, 3m od hranice pozemku ak pozemok leží od hranice pozemku ak pozemok leží na okraji zóny, medzi rodinnými domami dodržať priestor široký minimálne 7m, pričom je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť rodinného domu od spoločnej hranice pozemkov 3m z južnej strany 4m zo severnej strany spoločnej hranice, samostatne stojaca garáž musí byť minimálne 1m od bočnej hranice pozemku a 6m od zadnej hranice pozemku.

Presná poloha na mape.

Rozloha Cena Cena / m² Stav
Stavebný pozemok č.271573 m²275.275,-EUR175,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.331195 m²209.125,-EUR175,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.351344 m²235.200,-EUR175,-€/m²Voľný
Stavebný pozemok č.381464 m²256.200,-EUR175,-€/m²Voľný